۱۴۰۰ جمعه ۲۷ فروردين
ارسال مدارک آزمون استخدامی
تصویر کارت ملی :
 
تصویر صفحه اول شناسنامه :
 
تصویر صفحه دوم شناسنامه :
 
تصویر صفحه سوم شناسنامه ( توضیحات) :
 
تصویر آخرین مدرک تحصیلی :
 

داوطلبان رشته های شغلی بهداشتی درمانی که در شرایط احراز تحصیل شغل آنها مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا دکتری مشروط به داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد مرتبط با همان رشته ذکر شده است، لازم است علاوه بر مدرک آخرین مقطع، گواهی مربوط به مقاطع قبلی خود را نیز برحسب مورد برابر مفاد آگهی ارائه نمایند

تصویر وضعیت طرح نیروی انسانی جهت رشته های مشمول طرح :
 

پایان طرح، معافیت ، گواهی اشتغال به طرح و یا گواهی انصراف از طرح حسب مورد برابر مفاد آگهی

تصویر مدارک و تاییدیه های مربوط به سهمیه های انتخابی (ایثارگری) :
 
تصویر فرم اطلاعات فردی : *
 
تصویر فرم بومی بودن :
 
تصویر فرم محاسبه امتیاز کرونا :
 
تصویر مدارک و تاییدیه های مربوط به سهمیه های انتخابی (معلولیت)) :
 
عکس پرسنلی :
 
تصویر کارنامه مندرج در سایت سازمان سنجش :
 
تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم( ویژه آقایان) :
 
گواهینامه (ب 2) یا پایه دوم جهت رشته شغلی فوریتهای پزشکی) :
 
تصویر اولین و آخرین قرارداد مربوط به کارکنان قراردادی و فرم خلاصه 502 ( جهت حداکثر سن) :
 
تصویر گواهی اشتغال و ریز سوابق بیمه و تاییدیه برای نیروهای شرکتی :
 
تصویر امنیتی
متن تصویر امنیتی: *