۱۴۰۰ جمعه ۲۷ فروردين


 

مرجان محمودی

کارشناس مسئول واحد برنامه ریزی 

 31325705

شماره تماس

اتاق 218

 

شرح وظایف :

 

  •   ایجاد هماهنگی و یکپارچگی اثر بخشی میان فرآیندهای گروه برنامه ریزی منابع انسانی با فرآیندهای اداره تامین و توزیع نیروی انسانی ( استخدام، طرح و لایحه ، نقل و انتقالات) و خروج از خدمت کارکنان

 

  •  برنامه ریزی و هماهنگی جهت تهیه اطلاعات، آمار مفید و کاربردی حوزه منابع انسانی براساس اهداف، طرح ها و سیاست های وزارت متبوع

 

  •  نظارت بر نحوه چیدما و جای ریزی منابع انسانی در واحدهای تابعه ( مهندسی مجدد، باز توزیع و ساماندهی نیروی انسانی در جهت مدیریت تعدیل / افزایش نیرو جهت رسیدن به وضعیت مطلوب)

 

  •  بررسی، عارضه یابی و انتخاب بهترین و استاندارد ترین فرم های برنامه ریزی منابع انسانی با توجه به شرایط محیطی، اقلیمی ،فرهنگی و...)

 

  •  نظارت و پایش مستمر واحدهای محیطی بمنظور اطمینان از اجرای صحیح و کامل سیاست های ابلاغ در حوزه منابع انسانی

 

  •  بررسی و اعلام نظر در خصوص  طرح ها و پروژه های پیشنهادی در حال اجراء و خاتمه یافته و تعیین جایگاه و اولویت بندی در برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت

 

  •  جمع آوری، تدوین و نگهداری اطلاعات مدارک ، آمار و مصوباتو مستندات مربوط به حوزه برنامه ریزی منابع انسانی

 

  •  ارزیابی عملکرد اجرای برنامه های عملیاتی واحدهای مختلف و ارائه گزارشات لازم جهت مراجع ذیصلاح